Utvida naturreservat

Hålandsdalen naturreservat etter utviding i 2016Hålandsdalen naturreservat vart etablert i 2013 ved frivillig avtale med grunneigaren, som ein del av Staten si satsing på frivillig skogvern. Ved kongeleg resolusjon av 25. november 2016 vart verneområdet utvida. Totalareal på reservatet er no 7.078 dekar. 

Les meir om reservatet.