Friluftsliv

Av Alf Odden

Da det moderne friluftslivet fekk fotfeste i Rogaland, var Dyraheio eit av dei første områda som vart teke i bruk. 

Klikk for stort bileteStavanger turistforening fann raskt fram til Dyraheio, og sette opp si første sjølveigde turisthytte på Bleskestadmoen (bilde) i 1891. I dag har turistforeninga fire hytter i verneområdet.

 

Alt på 1890-talet er to av friluftslivets to pionergrupper i full verksemd i Dyraheio. Utanlandske jegerar og fiskarar fant vegen til området om lag på same tida, og den engelske lakselorden Waldo Sibthorpe fekk sett opp hytter i sine jaktmarker rundt Steinkilen og Breiavad. Nå hadde sjølvsagt suldølen til alle tider brukt Dyraheio som ferdsleveg, sauebeite og jaktområde som ein del av den daglege livberginga i det gamle landbrukssamfunnet, men nå fekk dei selskap i høgheia av menneskje med heilt andre motiv.

 

Turistforeninga i heio

Snart tok større grupper med byfolk Dyraheio i bruk til ferie og fritid. I løpet av 1920-talet utvida derfor Stavanger turistforening verksemda i området, og etablerte turisthyttar på Mostøl og i Stranddalen og merka turistløyter mellom dei. Vinterfriluftslivet kom noko, men på 1920 og 1930-talet fekk store befolkningsgrupper i byane påskeferie, og utleige av stølane i Dyraheio til påsketuristane blei vanleg.
I dag har Stavanger turistforening framleis ei omfattande verksemd i Dyraheio. Dei har eit godt utbygd rutenett og i tillegg til den betjente hytta i Stranddalen, er det sjølvbetjeningshytter ved Krossvatn, Bleskestadmoen og Jonstøl. 


Klikk for stort bileteI Stranddalen er det bygd opp eit moderne turistanlegg, og den betjente turisthytta er eit svært populært turmål.

Klikk for stort bileteDet blir kvista skiløyper i området. Denne turgruppa er på veg frå Stranddalen til Krossvatn.

 

Suldal statsallmenning

Suldal statsallmenning ligg i Dyraheio og er på 92 000 da. Her disponerer Suldal fjellstyre fire hytter. Ei på Grjotdalsnesset, ei ved Breiavad og to i Steinkilen. Desse hyttene står opne og nyttast særleg i samband med jakt og fiske. Område har mange gode fiskevatn, og kvar haust blir det jakta både rype og villrein.

 

Brukerane  

Kor mange som brukar Dyraheio i samband med friluftsliv har ein ikkje sikre tal på, men i 2010 var det registrert 3100 overnattingar på turisthyttene og 300 overnattingar på fjellstyrehyttene. I tillegg kjem mange som nyttar Dyraheio til dagsturar. Toppar som Såta og Snønuten er godt besøkt både sommar og vinter, og mange tek turen inn til Strandalen for å sjå på det rike plantelivet eller for å få seg ein komlemiddag. Bruken av Dyraheio er klart størst om sommaren. Dersom ein skal tru på overnattingsstatistikken, skjer så mykje som 85% av bruken i sommarhalvåret.

Klikk for stort bileteDet er mange gode fiskevatn i området. Her er det ørret i Krossvatn som skal lurast på kroken.

 

 

 

 

 

Fann du det du leita etter?