Dyreposisjonar på nett

Det går reinsdyr i fjellet med GPS. Du kan følgje dei.  

Klikk for stort bileteI kartløysinga "Dyreposisjonar" kan ein mellom anna sjå korleis radiomerka reinsdyr nyttar fjellheimen. Her har dei vore på Kvernaheia nordaust for Bråtveit.    
Norsk institutt for naturforskning (NINA) nyttar radiomerking til å kartleggje arealbruk, bestandstorleik, reproduksjon og død hjå rovvilt og hjortevilt. Det er mellom anna merka reinsdyr i Ryfylkeheiane. Dyra er merka med ein moderne type GPS-sendar som rapporterer sine posisjonar undervegs via SMS-meldingar. Kor dei radiomerka dyra flytter seg kan ein sjå i kartløysinga "Dyreposisjoner". Innsynsløysinga er etablert for at alle skal kunne få litt meir innsikt i korleis dei viltlevande dyra nyttar naturen. For den vanlege brukar er posisjonane forsinka med 2 veker. Også i jakt- og yngletida vil ein del av posisjonane vere unntatt for innsyn. For å nytta tenesta må ein opprette brukarnamn og passord.