Natur og kultur frå Gullingen til Blåsjø

Frå Gullingen til Blåsjø finn du ein del tavler med informasjon om dyreliv, flora og kulturminne. Dei synleggjer nokre av skattane i Suldalsheiane. Aller best er det å oppleva og kikka på det som er omtala på tavlene ute i naturen. Likevel, no kan du i ro og fred lese informasjonsskilta her på Miljøstatus. Kanskje kan det inspirera til å gå ut å oppleva skattane seinare. Hugs då at du ikkje treng å ta heile løypa på ein gong, men heller ta deg tid til rusleturar i området. Du kan bruka bil, men me vil oppmoda til å nytta sykkel. Det er brei veg og lite trafikk innover.

Klikk for stort bileteKart over informasjonstavlene.

Klikk for stort bileteDøme på informasjonsskilt frå natur og kulturløypa. Klikk på bilde for å laste ned. (PDF, 6 MB)

 

Hovudtema på informasjonstavlene:

1. Neikjen: Gullingen-området.
2. Gullingen Fjellstove: Isen forma landskapet.
3. Ørekvamskårå: Fjellgarden Ørekvam
4. Sandsa-osen: Stølane ved Sandsavatnet.
5. Osaliane: Fjellveggen fortel historie
6. Osane: Spor etter breen.
7. Skipadalane: Fjellblomar.
8. Nedre Moen: Elvejuv, ras og ur.
9. Øvre Moen: Gamle ferdselsvegar.
10. Oddatjønn-dammen: Villrein.