Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Natur og kultur frå Gullingen til Blåsjø

Frå Gullingen til Blåsjø finn du ein del tavler med informasjon om dyreliv, flora og kulturminne. Dei synleggjer nokre av skattane i Suldalsheiane. Aller best er det å oppleva og kikka på det som er omtala på tavlene ute i naturen. Likevel, no kan du i ro og fred lese informasjonsskilta her på Miljøstatus. Kanskje kan det inspirera til å gå ut å oppleva skattane seinare. Hugs då at du ikkje treng å ta heile løypa på ein gong, men heller ta deg tid til rusleturar i området. Du kan bruka bil, men me vil oppmoda til å nytta sykkel. Det er brei veg og lite trafikk innover.

Kart over informasjonstavlene.

Døme på informasjonsskilt frå natur og kulturløypa. Klikk på bilde for å laste ned. (PDF, 6 MB)

 

Hovudtema på informasjonstavlene:

1. Neikjen: Gullingen-området.
2. Gullingen Fjellstove: Isen forma landskapet.
3. Ørekvamskårå: Fjellgarden Ørekvam
4. Sandsa-osen: Stølane ved Sandsavatnet.
5. Osaliane: Fjellveggen fortel historie
6. Osane: Spor etter breen.
7. Skipadalane: Fjellblomar.
8. Nedre Moen: Elvejuv, ras og ur.
9. Øvre Moen: Gamle ferdselsvegar.
10. Oddatjønn-dammen: Villrein.