Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Verna og freda bygningar og miljø

Kulturminne frå nyare tid

Kulturminne frå nyare tid som er freda etter § 15 i kulturminnelova:

 • Lølandsbua, Løland gnr.82 bnr.3. Einetasjes loft av tømmer med liggjande kledning, rosemalt. Bygd ca.1650.
 • Litunet, Li gnr.18. Fleire bygningar, 12 - 15 i talet
 • Eldhus på Sørstad gnr/bnr 26/2. Bu frå middelalderen, nå eldhus.
 • Loft på Sørstad gnr/bnr 26/2
 • Prestagarden på Jelsa med prestabustadhus, eldhus og borgstova
 • Guggedalsloftet, Kolbeinstveit gnr.36 Les meir hjå Ryfylkemuseet
 • Våningshuset på Kolbeinstveit gnr.36 Les meir hjå Ryfylkemuseet
 • Loft på Øystad gnr.38

 

Verna som museum

 • Husmannsplassen Røynevarden. Fleire hus og tufter (Røynevarslio). Les meir hjå Ryfylkemuseet.
 • Kolbeinstveit gnr.36. Bygdamuseum, 16 bygningar i alt. Les meir hjå Ryfylkemuseet.
 • Kvednahålo, kvednhusmiljø på Vasshus/Ritland. Les meir hjå Ryfylkemuseet.
 • Stampa på Kvæstad gnr.2
 • Hålandstunet med våningshus, målarbua, røykstova. gnr.167. Les meir hjå Ryfylkemuseet.
 • Handelsmuseet i Finnvik gnr.176. Krambu, bustad og sjøhus.
 • Erfjord bygdemuseum, Vik. 3 bygningar. 13 bygningar

 

 

Kyrkjer og kyrkjegardar


Alle kyrkjer og kyrkjegardar frå tida etter reformasjonen (1537) og fram til for 90-100 år sidan er underlagt særskilt vern etter nemnde lov, og skal forvaltast etter rundskriv T-3/2000. Dette inneber restriksjonar når det gjeld ombygging, riving, ny busetnad i nærleiken av kyrkjene og kyrkjegardane m.v.

 • Jelsa kyrkje (1645-47)
 • Sand kyrkje (1853)
 • Suldalskyrkja, Vinjar (1854)
 • Erfjord kyrkje (1877)
 • Nesflaten kapell (1853)

 
Spesialområde

Område regulert til spesialområde for bevaring etter § 25.6 i plan- og bygningslova

 • Jelsa strandstad
 • Nordenden på Sand
 • Kilen på Nesflaten

 

Område verna etter naturvernlova


I Suldal har me åtte verneområder verna etter Lov om naturvern. Seks er naturreservat som er den strengaste verneforma og to er større landskapsvernområde. I dei to landskapsvernområda, Kvanndalen og Dyraheio, er det fleire fornminne. Meir om dette finn du under "Førhistorisk tid" i venstre meny, og under "Naturområde" (Verna natur).