Turmål og turstiar

Lang og bratt topptur, rusletur i stølstrakter eller ein kort tur i nærområda. I Suldal er det eit godt utbygd turløypenett, uansett form og alder finn du ein tur som passar!

Turkart

Mange turstiar i nærområda til tettstadene er merka og lagde til rette. Det er utarbeidd kart med utfyllande tekst til kvart område. 

Karta finn du som utskriftsvennlege lenker nedanfor. Du kan og få dei ved å venda deg til kommunen eller turistkontoret. Fleire lokale butikkar har dei også.


Utvalde kulturlandskap (UKL)

Grendene Hamrabø, Klungtveit og Mokleiv har nasjonal status som utvalde kulturlandskap  fordi det er eit særprega kulturlandskap. I områda er det merka stiar som er brukt gjennom generasjonar, frå garden opp til støls og mellom dei mange stølane. 

Pilegrimsveg

Frå Suldal til Røldal går det ein gamal pilegrimsveg. Vegen er skilta frå Engjaland og over til Botnen.

 

Nutfant/Turfant/Skogstrim

I fleire av bygdene kan du bli Nutfant/Turfant/Skogstrimmar ved å gå til nokre av dei lokale turmåla og skrive namnet inn i ei lita bok. Idrettslag og grender har ulike varianter. 

Andre turforslag på UT.NO

På Norges beste turteneste, Ut.no, finn du ei rekke turforslag frå alle delar av kommunen. 

Sjå og: