Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Suldal statsallmenning

Suldal statsallmenning ligg i Dyraheio og er på 92 000 da. Ein liten del av allmenningen ligg i Breifonnområdet, på grensa mot Odda kommune.

På statsallmenningen er det rike høve til reinjakt, småviltjakt og fiske. Suldal fjellstyre disponerer 4 hytter.
Frå hytta i Steinkilen.

Hytter på statsallmenningen


Fjellstyret disponerer fire hytter som blir utleigde. Det ligg to i Steinkilen, og ein kvar i
Grotdalsneset og i Breiavad. Alle hyttene er godt utstyrte med propan, ved, solcellepanel,
service etc.
 

Fiske


Statsallmenningen har fleire gode fiskevatn, mellom anna Kringlevatnet, Krossvatnet og Gravetjørn. Det må løysast fiskekort. Dette kan du gjere online på Inatur.no.
For Blåsjø blir det selt eige kort som gjeld heile den statseigde del av vatnet.

 

Villrein- og småviltjakt


Fjellstyret sel kort på reinsjakt til innbyggarar i "gamle Suldal". Talet varierer frå år til år.
På statsallmenningen finst det ein del småvilt. Det er særleg rypa som er attraktiv, men her finst både hare, rev og andre mindre rovdyr som er jaktbare. Det er ikkje lov å jakta med hund. Du kan kjøpe jaktkort mellom anna online på Inatur.no.