Skåravegen - Ei vandring på gamal ferdaveg frå Vatnedalen i Bykle til Bråtveit i Suldal

Med film og forteljing vil Jon Vetrhus og Knut Hoselmo bevare dei mange kulturminna som er på dei gamle ferdavegane over fjellet. På dei nye karta er desse vegane tekne vekk, noko som etter deira meining er eit stort brotsverk mot dei gamle kulturminna som er der. I gamal tid var det stor trafikk på vegane mellom Vatnedalen i Bykle og Bråtveit i Suldal.

 

 

 

Opplegg og historie fortalt av Knut Hoslemo og Jon Vetrhus, 2009.

Filmen er produsert av Alf Andersen, Alfafilm.
Tid: 56.54