Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Meir lesing

 

 

 


Arkeologisk museum i Stavanger (1983a). Registreringar av arkeologiske kulturminne i Kvanndalen i tidsrommet 19- 24.06.83 og 31.07- 12.08.83. Stavanger

 

Arkeologisk museum i Stavanger (1983b). Registrering av etnologiske kulturminner i Kvanndalen i tidsrommene 21.- 24.06 og 29.-30.09.83 i samband med planar om vasskraftutbygging. Stavanger.

 

Bang- Andersen, Sveinung (1983). Innberetning om prøvestikking etter opne steinalderlokaliteter i øvre del av Kvanndalen i Suldalsheiene.

 

Bang- Andersen, Sveinung (1984). Notat om fortsatt registrering av kulturminner innenfor det planlagte magasinområdet i øvre Kvanndalen i Suldalsheiene sommeren 1984. Stavanger.

 

Bang- Andersen, Sveinung (2004). Reinsdyrgraver i Setesdal Vesthei – analyse av gravenes beliggenhet, byggemåte og brukshistorie. AmS-Varia 40. Arkeologisk museum: Stavanger.

 

Bang- Andersen, Sveinung (2008). De første jegerne i Dyraheio – utnyttelsen av Setesdal Vesthei i steinalder ca 7000-3500 år før nåtid. AmS-Varia 48. Arkeologisk museum: Stavanger.

 

Brandal, Trygve og Tjeltveit, Njål (1996). Sau og hei. Sauehald og heiaføring i Ryfylke og på Haugalandet. Ryfylkemuseet.

 

Brandal, Trygve og Tjeltveit, Njål (1998). Geit og støl. Geitehald i Ryfylke og Nord-Rogaland. Ryfylkemuseet.

 

Eide, Frøydis og Arvid Odland (1981). Botanisk befaring i Røldal- Suldal i Forbindelse med videre kraftutbygging i området. Med et forslag til en flora-, vegetasjons- og vegetasjonshistorisk undersøkelse. Botanisk institutt. Universitetet i Bergen.

 

Foldøy, Oddveig (1988). Kvanndalen var ”den beste seterdalen” i Suldal. I Stavanger Turistforening, Velkommen til fjells. En håndbok for turer frå Haukeliseter i nord til Frafjord i sør.

 

Frøyland-Pallelsen, Per (1987). Kvanndalen. I Stavanger Turistforening, Geologi for fjellvandrere.

 

Fylkesmannen i Rogaland. Forvaltningsplan for Kvanndalen landskapsvernområde, Dyraheio landskapsvernområde og Holmavassåno Biotopvernområde i Suldal kommune, Rogaland.

 

Meyer, Ole Berger og Astrid Botnen (1983.) Flora og vegetasjon i Kvanndalen, Suldal, indre Ryfylke. Botanisk institutt. Rapport 31. Universitetet i Bergen.

 

Prøsch- Danielsen, Lisbeth (1990). vegetasjonshistoriske studier frå Suldal og Sauda kommuner, Nord Rogaland. AmS- Rapport 2. Arkeologisk museum i Stavanger.

 

Solheim, Pedersen Einar (1982a). Tre bygdesamfunn rundt heia. AmS-Skrifter 8. Arkeologisk museum i Stavanger.

 

Solheim, Pedersen Einar (1982b). Stølsbruket i heiene. I Hallandsvik, J.E. (red.) Boka om heiene. Grøndahl & Søn Forlag.

 

Steinnes, Audun (1988). Oversikt over botaniske verneverdiar i Rogaland. Økoforsk rapport. 1988:12. Ås-NLH.