Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Meir lesing

 

Bakka, Tryggve (1997).  Stadnamn, vegar og verksemd i Dyraheio. AmS-Varia 16 


Bang-Andersen, Sveinung (1983).  Kulturminner i Dyraheio. AmS-Varia 12 


Bang- Andersen, Sveinung (2004). Reinsdyrgraver i Setesdal Vesthei – analyse av gravenes beliggenhet, byggemåte og brukshistorie. AmS-Varia  40. Arkeologisk museum: Stavanger.
 

Bang- Andersen, Sveinung (2008). De første jegerne i Dyraheio – utnyttelsen av Setesdal Vesthei i steinalder ca 7000-3500 år før nåtid. AmS-Varia  48. Arkeologisk museum: Stavanger.
 

Fylkesmannen i Rogaland (1993). Verneplan for Kvanndalen landskapsvernområde, Dyraheio landskapsvernområde og Holmavassåno biotopvernområde i Suldal kommune, Rogaland.
 

Gleditsch, Kristen (1916).  Fra Suldals- og Bykleheiene.  Stavanger turistforening årbok 1915-16.
 

Gleditsch, Kristen (1926).  Nasjonalpark. Fredlyst almenning i Suldals-Bykle-heiene.  Stavanger turistforening årbok 1926
 

Hellemo, Lars (1985).  Frå torvskurd til tingsal. Ryfylkemuseet/Dreyer bok
 

Hoftun, Halvard (1981). Suldal kultursoge. Suldal kommune
 

Mossing, Anders og Heggenes, Jan (2010). Kartlegging av villreinens arealbruk i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdak Austhei. Norsk Villreinsenter Rapport 8/2010
 

Steinnes, Audun (1988). Oversikt over botaniske verneverdiar i Rogaland. Økoforsk rapport. 1988:12. Ås-NLH.
 

Strand, Olav m.fl (2012). Villreinens bruk av Setesdalsheiene. Sluttrapport fra GPS merkeprosjektet 2006–2010. NINA Rapport 694
 

Ulla-Førre Undersøkingane (1975). Arkeologisk datarapport frå Ulla/Førreundersøkingane 1974. Arkeologisk museum i Stavanger. Stavanger.
 

Ulla-Førre Undersøkingane (1978). Arkeologisk datarapport frå Ulla/Førreundersøkingane 1976 og 1977. Arkeologisk museum i Stavanger. Stavanger.
 

Ulla-Førre Undersøkingane (1982). Arkeologisk datarapport frå Ulla/Førreundersøkingane 1978- 1982. Arkeologisk museum i Stavanger. Stavanger.