Økosystem Bergatjørna (Jelsa)

I løpet av ei veke i siste halvdel av april, kan ein oppleve naturen sin kamp om liv og død på nært hald ved Bergatjørna. Paddene kjem til vatnet i tusental for å yngle. Samstundes skal blodiglene i tjernet ha mat....

Kortfilmen over, "De dødes tjern", er filma i Bergatjørna av SuldalFoto.no | Kjetil Brekke og Jarle Lunde 

 

Tjernet ligg berre ein kort sykkeltur unna Jelsa skule. Då det er myrlendt treng ein støvlar. Det er best å nytte sørenden av vatnet då det her er nokre bergknausar ein kan nytte som observasjonsstad. Rundt vatnet er det elles eit yrande fugleliv. Dessutan er det mykje hjort og rådyr.

Bruk aktiviteten "Amfibium og krypdyr" på Miljolare.no som ungongspunkt for det pedagogiske opplegget.

Lærar må oppsøke tjernet på førehand for å sjekke at paddene er på plass (rundt 20.april).

Kortfilmen over, "De dødes tjern", er filma i Bergatjørna.