Vårteljing av hjort
Publisert 27.10.2015
160713_ja_lun044-43_11644_004202.jpg

Artikkel er under arbeid

Under teljinga våren 2013 blei det tald fleire hjort i Suldal enn nokon gong før. På ein kveld blei 467 hjort observert av teljemannskapa. Forrige rekord var 416 dyr frå 2010.
Talet på hjort ser ut til å halde seg på eit jamt høgt nivå.

 

Publisert 27.10.2015

Artikkel er under arbeid

 

Eit av tiltaka som årleg vert gjennomført for å skaffe betre grunnlag for å vurdere endringar i hjortestammen, er å telje hjort på bøane om våren. Teljinga vert utført på 6 faste dagar. Også rådyr og elg vert talde. Vårteljinga er organisert av Det interkommunale Hjorteviltutvalet og funne stad sidan 1999 i alle tilknytte kommunar.

 

 

Fann du det du leita etter?