Ny forvaltningsplan for SVR

 Det er no utabeida ein forvalningsplan for bl a Kvanndalen og Dyraheio landskapsvernområde.

Forvaltningsplan forside ny.PNGForvaltingsplanen er utarbeidd av Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Planen omfattar Kvanndalen, Dyraheio, Lusaheia, Vormedalsheia, Frafjordheiane og Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde, i tillegg til Holmavassåno og Steinsbuskardet-Hisdal biotopverneområde. 

Bakgrunnen for planarbeidet var behovet for ein
felles, samordna forvaltingsplan for alle verneområda som verneområdestyret har forvaltingsansvaret for.