Ny film om Ulla-Førre anlegga

Ny fil om Ulla-Førre anlegga - Miljøstatus i Suldal.png

Ulla-Førre-anlegga er, samla sett, Norges største kraftreserve. Statkraft har laga ein ny film (12 min) der du blir betre kjend med utbygginga og kva rolle anlegget har i dagens og fremtida sin energiproduksjon. 

 

Les meir om vassdragsregulering i Suldal: